وب سایت های دولتی افغانستان

بالای لینک مورد نظر کلیک کنید تا وب سایت برایتان باز شود


۱ دفتر رياست جهموری

۲ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

۳ وزارت امور خارجه

۴ وزارت دفاع ملى

۵ وزارت امور داخله

۶ وزارت ماليه

۷ وزارت عدليه

۸ وزارت معارف

۹ وزارت تحصیلات عالی

۱۰ وزارت انرژی و آب

۱۱ وزارت ارشاد، حج و اوقاف

۱۲ وزارت فواید عامه

۱۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ

۱۴ وزارت صحت عامه

۱۵ وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

۱۶ وزارت اقتصاد

۱۷ وزارت معادن

۱۸ وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

۱۹ وزارت تجارت وصنایع

۲۰ وزارت احیا و انکشاف دهات

۲۱ وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلومین

۲۲ وزارت ترانسپورت وهوانوردى

۲۳ وزارت امور زنان

۲۴ وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

۲۵ وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

۲۶ وزارت امور سرحدات، اقوام وقبایل

۲۷ وزارت امور شهرسازی

۲۸ دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی

۲۹ لوی څارنوالی

۳۰ ستره محکمه

۳۱ ولسي جرگه

۳۲ مشرانو جرگه

۳۳ کميسيون مستقل انتخابات افغانستان

۳۴ شاروالی کابل

۳۵ لویه جرگه عنعنوی

۳۶ اکادمی علوم افغانستان

۳۷ اداره حمايه سرمايه گزاری افغانستان

۳۸ ادارۀ مرکزی احصائیه

۳۹ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

۴۰ كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

۴۱ د افغانستان بانک

۴۲ اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا(

۴۳ د افغانستان برشنا شرکت

۴۴ اداره انکشاف شهر جديد( دهسبز وباريک آب)

۴۵ اداره امور و دارالانشای شورای وزیران

۴۶ اداره مستقل ارگانهای محلی

۴۷ اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث

۴۸ اداره ملی حفاظت محيط زيست

۴۹ اداره عالی تفتيش

۵۰ کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی

۵۱ ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری

۵۲ جمعیت افغانی سره میاشت

در زمانی که شما این صفحه را می خوانید، به مقدار بازدید از محصولات شهاب آسیا شده.

برای دریافت لیست تجهیزات

لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید و فرم درخواست را پر کنید!

ثبت سفارش
نیاز به راهنمایی دارید؟ ما ۷ روز هفته از ساعت ۹ الی ۱۶ پاسخگو تماس تلفنی شما هستیم.
۰۲۰۲۵۱۰۶۴۱